اخبار جدید

مجموعه آموزش آشنایی مقدماتی با ژنوگرام در تاریخ 1401/02/17 منتشر شد .

نرم افزار Genogram Pro در تاریخ 1401/02/18 منتشر شد .


با ما زندگی خود را ارتقاء دهید